Порядок видачі довідок у виконкомі Єнакієвської міської ради - Официальный сайт города Енакиево
ЕНАКИЕВО
Официальный сайт города
old-enrada.com.ua

Городской голова | Городской совет | Исполнительный комитет | Отделы | Поселковые советы

Меню сайта
Поиск

Порядок видачі довідок у виконкомі Єнакієвської міської ради

Завантажити бланки довідок

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 18.02.2009 № 129
м. Єнакієве

Про затвердження Порядку видачі
довідок у виконкомі Єнакієвської
міської ради

         З метою упорядкування видачі довідок громадянам у виконкомі Єнакієвської міської ради, згідно ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

         1. Затвердити Порядок видачі довідок у виконкомі Єнакієвської міської ради (додається).

         2. Затвердити форми довідок згідно з додатками:
2.1. Довідка про місце проживання (реєстрації).
2.2. Довідка про проживання на території України.
2.3. Довідка про склад сім’ї.
2.4. Довідка про спільне проживання громадян.
2.5. Довідка, яка засвідчує, що чоловік (дружина), один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого зайняті доглядом за дитиною годувальника до досягнення нею (ними) 8 років.
2.6. Довідка, яка підтверджує проживання з пенсіонером на день його  смерті.
2.7. Довідка про пічне опалення будинку.
2.8. Довідка про те, що заявник не має постійного місця роботи.

         3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому міської ради Корольову Л.О.

Міський голова                                                      С.Ж.Рухадзе

 

ПОРЯДОК
видачі довідок у виконкомі Єнакієвської міської ради

 

1. Загальні положення

         Порядок видачі довідок у виконкомі Єнакієвської міської ради (далі Порядок) розроблено на підставі Конституції України, Сімейного та Житлового Кодексів України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про громадянство України» з метою врегулювання питань видачі документів, які засвідчують місце проживання (реєстрації) громадян, факт проживання на території України у зв’язку з порушенням клопотання про вступ у громадянство України, склад сім’ї, місце  проживання і склад сім’ї  для оформлення субсидії на комунальні послуги, місце проживання (реєстрації) і склад сім’ї для постановки на квартирний облік , місце реєстрації і склад сім’ї для призначення всіх видів соціальної допомоги, спільне проживання з годувальником на момент його смерті, факт догляду за дитиною померлого годувальника до досягнення нею 8 років, проживання з пенсіонером на момент смерті, пічне опалення будинку, відсутність постійного місця роботи.
Для цілей однозначного розуміння положень цього Порядку слід визначити наступні терміни:
- непрацездатна особа – особа, яка досягла встановленого законом пенсійного віку або визначена інвалідом;
- малолітня особа – фізична особа, яка не досягла чотирнадцяти років;
- неповнолітня особа – фізична особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років;
- утриманець – член сім’ї заявника або померлого годувальника (малолітня, неповнолітня, непрацездатна  особа), який перебуває (перебував) на його повному утриманні або одержував від нього допомогу (якщо заробітна плата, пенсія, інші доходи утриманця не забезпечують йому прожиткового мінімуму, встановленого законом), яка є (була) постійним і основним джерелом засобів до існування.

2. Порядок видачі довідок

         2.1. Довідка про місце проживання (реєстрації)
Видається на підставі відміток про реєстрацію у паспорті у домовій книзі за формою, затвердженою цим Порядком.
Видається діловодом відділу контролю і діловодства міської ради, засвідчується її підписом і круглою печаткою «Для довідок».
Видається для пред’явлення за місцем вимоги.
2.2. Довідка про проживання на території України  і склад сім’ї у зв’язку з порушенням клопотання про вступ у громадянство України.
Видається на підставі посвідчення на проживання, свідоцтва про народження неповнолітніх членів сім’ї, домової книги.
Готується діловодом відділу контролю і діловодства міської ради на бланку листа виконкому міської ради і засвідчується підписом керуючого справами виконкому міської ради.
Видається для пред’явлення за місцем вимоги.

         2.3. Довідка про склад сім’ї.
Видається на підставі паспортів, всіх зареєстрованих в житловому приміщенні (будинку) членів сім’ї, свідоцтв про народження неповнолітніх членів сім’ї, домової книги за формою, затвердженою цим Порядком.
Видається діловодом відділу контролю і діловодства міської ради, засвідчується її підписом і круглою печаткою «Для довідок».
Видається для пред’явлення за місцем вимоги.

         2.4. Довідка про місце проживання (реєстрації)  і склад сім’ї для оформлення субсидії на комунальні послуги.
Видається у відповідності до розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації від 05.02.2007 № 46 «Про затвердження форм довідок про забезпеченість житловою площею та комунальними послугами».
Видається на підставі паспортів всіх членів сім’ї, зареєстрованих в житловому приміщенні (будинку), свідоцтв про народження неповнолітніх членів сім’ї, домової книги, технічного паспорту житлового приміщення (будинку) за формою, затвердженою цим Порядком.
Видається діловодом відділу контролю і діловодства міської ради, засвідчується її підписом і круглою печаткою «Для довідок».
Видається для пред’явлення до управління праці та соціального захисту населення міської ради.

         2.5. Довідка про місце проживання (реєстрації) для постановки на квартирний облік. Видається на підставі паспортів всіх зареєстрованих в житловому приміщенні (будинку) членів сім’ї, свідоцтв про народження неповнолітніх членів сім’ї, домової книги, технічного паспорту житлового приміщення (будинку) за формою, затвердженою цим Порядком.
Видається для пред’явлення за місцем постановки на квартирний облік.
Видається діловодом відділу контролю і діловодства міської ради, засвідчується її підписом і круглою печаткою «Для довідок».

         2.6. Довідка про склад сім’ї, або зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб для призначення усіх видів соціальної допомоги.
Видається у відповідності до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 22.07.2003 № 204 «Про затвердження форми Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, та довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2003 № 709/8030.
Видається на підставі паспортів всіх членів сім’ї, зареєстрованих в житловому приміщенні (будинку), свідоцтв про народження неповнолітніх членів сім’ї, домової книги, технічного паспорту житлового приміщення (будинку).
Видається для пред’явлення до управління праці та соціального захисту населення міської ради за формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22.07.2003 № 204 «Про затвердження форми Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, та довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2003 № 709/8030 діловодом відділу контролю і діловодства міської ради, засвідчується її підписом і круглою печаткою «Для довідок».

         2.7. Довідка про спільне проживання громадян.
Видається у відповідності до Постанови Правління Пенсійного фонду України від 02.12.2008 № 21-3 «Про внесення змін до Порядку надання та оформлення документів для призначення (перерахунку), пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Видається на підставі паспорта заявника, свідоцтва про народження неповнолітніх членів сім’ї, домової книги або довідки про реєстрацію житлово-експлуатаційної організації, свідоцтва про смерть члена сім’ї.  Видається для пред’явлення в управління Пенсійного фонду України в    м. Єнакієве.
Видається діловодом відділу контролю і діловодства міської ради, засвідчується її підписом і круглою печаткою «Для довідок».

         2.8. Довідка, яка засвідчує, що чоловік (дружина), один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого зайняті доглядом за дитиною годувальника до досягнення нею (ними) 8 років.
Видається у відповідності до  Постанови правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Із змінами  внесеними згідно Постанов правління Пенсійного фонду України      № 17-1 від 31.10.2006, № 21-1 від 22.12.2006, № 11-1 від 03.07.2007, № 21-3 від 02.12.2008).
Видається а підставі паспорта заявника, свідоцтва про смерть померлого годувальника, свідоцтва про народження дитини (дітей) померлого годувальника, документів, підтверджуючих родинні стосунки з заявником, акту депутата міської ради або акту з місця навчання або з дошкільного закладу, про підтвердження факту здійснення догляду за формою, затвердженою цим Положенням.
Видається для пред’явлення в управління Пенсійного фонду України в   м. Єнакієве.
Видається діловодом відділу контролю і діловодства міської ради, засвідчується її підписом і круглою печаткою «Для довідок».

         2.9. Довідка, яка підтверджує проживання з пенсіонером на день його смерті.
Видається у відповідності до  Постанови правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Із змінами  внесеними згідно Постанов правління Пенсійного фонду України      № 17-1 від 31.10.2006, № 21-1 від 22.12.2006, № 11-1 від 03.07.2007, № 21-3 від 02.12.2008).
Видається на підставі паспорта заявника, документа підтверджуючого родинні стосунки  (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб), акт депутата міської ради про підтвердження факту проживання з пенсіонером на день його смерті за формою, затвердженою цим Положенням.
Видається для пред’явлення до Управління Пенсійного фонду України в м. Єнакієве.
Видається діловодом відділу контролю і діловодства міської ради, засвідчується її підписом і круглою печаткою «Для довідок».

         2.10. Довідка про пічне опалення будинку.
Видається на підставі паспорту, домової книги, технічного паспорту житлового приміщення (будинку) та згідно переліку газифікованих будинків приватного сектору, який надається Управлінням газопостачання та газифікації ВАТ по газопостачанню та газифікації «Донецькоблгаз» за формою, затвердженою цим Порядком.
Видається для пред’явлення за місцем вимоги.
Видається діловодом відділу контролю і діловодства міської ради, засвідчується її підписом і круглою печаткою «Для довідок».

         2.11. Довідка про те, що заявник не має постійного місця роботи.
Видається на підставі паспорта та трудової книжки за формою, затвердженою цим Порядком.
Видається для пред’явлення за місцем вимоги.
Видається діловодом відділу контролю і діловодства міської ради, засвідчується її підписом і круглою печаткою «Для довідок».

3. Порядок оскарження
відмови у видачі довідок

         3.1. У разі неможливості надати довідку, що засвідчує факт, за підтвердженням якого звернувся заявник, цей факт встановлюється в судовому порядку.

4. Порядок реєстрації довідок

         4.1. Довідки реєструються діловодом відділу контролю і діловодства міської ради в журналі реєстрації довідок.

 

Керуючий справами виконкому
міської ради                                                                                                                                               Л.О.Корольова 

Праздники Украины

2015 Сайт Енакиевского городского советаСоздать сайт бесплатно
Все права на материалы, находящиеся на официальном сайте г.Енакиево, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта, ссылка на официальный сайт г.Енакиево обязательна.